POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

"SC Marien Presszo SRL" (denumit în continuare "noi", "nostru", "noastră" în această politică) se referă în primul rând la SC Marien Presszo SRL,.

SC Marien Presszo SRL este operatorul tuturor datelor personale colectate şi utilizate în legătură cu clienţii în sensul prevederilor din România privind protecţia datelor personale. SC Marien Presszo SRL este o societate înmatriculată şi organizată în conformitate cu legile din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J19/323/1991, cod unic de identificare 514125 şi sediul social în Miercurea Ciuc, (judeţul Harghita) strada Petőfi Sándor, nr. 34.

INTRODUCERE

Această politică de confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal explică ce facem cu datele Dvs. personale, indiferent dacă vă furnizăm produse, materiale de marketing sau folosim datele Dvs. personale ca parte a cercetărilor pe care le desfăşurăm în scopuri de marketing sau ştiinţifice.

Totodată, vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul Regulamentului se doreşte crearea unui cadru legislativ unitar şi uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

SC Marien Presszo SRL se aliniază prevederilor Regulamentului şi credem că este un moment potrivit să punctăm câteva aspecte importante.

Acest document descrie modul în care colectăm, folosim şi procesăm datele Dvs. personale şi cum, în acest mod, ne respectăm obligaţiile legale faţă de Dvs. Confidenţialitatea Dvs. este importantă pentru noi şi ne angajăm să protejăm datele Dvs. personale şi să vă protejăm drepturile.

Dacă sunteţi nemulţumit de orice aspect al politicii noastre privind confidenţialitatea clienţilor, este posibil să aveţi drepturi legale pe care le-am descris mai jos, acolo unde este cazul.

Este posibil să modificăm din când în când această notificare. Vă rugăm să vizitaţi această pagină dacă doriţi să rămâneţi la curent cu data viitoare când vom posta modificările aici.

Care sunt datele Dvs. personale pe care le procesăm?

Datele Dvs. personale sunt colectate prin site-ul nostru web, prin e-mail, prin centrul telefonic şi prin poştă/curier. În funcţie de circumstanţele relevante şi de legile şi cerinţele locale aplicabile, putem colecta unele sau toate informaţiile enumerate mai jos pentru a ne ajuta în acest sens:

 • Nume şi prenume;
 • Număr/Numere de telefon de contact;
 • Sex;
 • Data naşterii;
 • Detalii de contact: adresă e-mail, adresă de contact;
 • Corespondenţă purtată între SC Marien Presszo SRL şi Dvs.; sau
 • Orice alte informaţii suplimentare pe care Dvs. alegeţi să ni le furnizaţi.

Suplimentar, când vizitaţi site-ul nostru, colectăm automat informaţii tehnice, inclusiv adresa IP (protocol Internet) folosită pentru conectarea computerului la Internet, informaţiile Dvs. de conectare, tipul şi versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile şi versiunile de plug-in de browser, sistem şi platformă, parole si indicii, informatii de securitate similare folosite pentru autentificare si pentru accesarea contului..

Important!

Vă rugăm să reţineţi că atunci când utilizaţi site-ul nostru web, cookie-urile sunt stocate de browser pe dispozitivul Dvs. Reţineţi că dacă dezactivaţi cookie-urile, este posibil ca site-ul nostru web să nu funcţioneze corect în browserul Dvs. Dorim să ne asigurăm că site-ul nostru web oferă vizitatorilor ceea ce caută şi că aceştia beneficiază de cele mai relevante mesaje de marketing. Pentru a atinge acest obiectiv, este posibil să stocăm şi să utilizăm datele Dvs. pentru studii de piaţă, pentru îmbunătăţiri ale calităţii site-ului nostru web şi a serviciilor noastre, pentru dezvoltări ale serviciilor, pentru a îmbunătăţi performanţele site-ului web, pentru a măsura succesul campaniilor noastre publicitare sau pentru a ne adapta serviciile la nevoile Dvs.

Cum folosim datele Dvs. personale?

Colectăm şi utilizăm datele Dvs. personale în următoarele scopuri:

 • în scopul facilitării furnizării de servicii şi produse şi servicii (inclusiv de la terţi) pe site-ul nostru web pentru informarea clienţilor/cumpărătorilor privind situaţia contului lor de utilizator, inclusiv validarea, expedierea şi facturarea comenzilor, rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, respectiv la bunurile şi/sau serviciile achiziţionate. În acest scop colectăm următoarele date: numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, sexul şi data naşterii, adresa de livrare, date aferente plăţilor;
 • pentru a vă trimite newslettere. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon şi adresa de e-mail;
 • pentru a vă furniza oferte alcătuite pe baza preferinţelor Dvs. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon şi adresa de e-mail;
 • pentru a comunica cu Dvs. în procesul de efectuare a sondajelor despre satisfacţia clienţilor în scopuri de analiză, pentru îmbunătăţiri ale calităţii, pentru dezvoltări ale serviciilor, pentru a îmbunătăţi performanţele site-ului web, pentru a măsura succesul campaniilor de publicitate sau pentru a ne adapta serviciile la cerinţele Dvs. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon şi adresa de e-mail.

De asemenea, vom putea folosi datele Dvs. personale pentru aceste motive dacă vom considera necesar în vederea asigurării intereselor noastre legitime. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să observaţi cele de mai jos.

Comunicăm datele Dvs. personale terţilor?

În principal, vom comunica datele Dvs. personale către terţi, doar în vederea asigurării desfăşurării optime a relaţiilor noastre contractuale, dar şi în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale specifice, după cum urmează:

 • După cum va fi necesar, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor personale şi transferul acestora;
 • Consultanţi financiari, societăţi de audit, precum şi orice autoritate publică, în cazul în care o astfel de obligaţie legală de divulgare a datelor personale ne incumbă (spre exemplu, în situaţia în care primim o astfel de notificare şi/sau adresă din partea autorităţilor publice centrale sau locale sau în legătură cu un litigiu în curs aflat pe rolul instanţelor de judecată din România);
 • Furnizori de servicii care acţionează în numele nostru (inclusiv, fără a se limita la, consultanţi externi, avocaţi, auditori şi/sau contabili şi consultanţi şi experţi IT);
 • În cazul în care societatea noastră va fi achiziţionată sau va fuziona cu o alta societate sau grup de societăţi în viitor, vom putea furniza datele Dvs. personale reprezentanţilor noilor proprietari (urmând a vă notifica cu privire la un astfel de demers şi la implicaţiile asupra datelor Dvs. personale)

Cum asigurăm securitatea datelor Dvs. personale?

Suntem preocupaţi de protejarea datelor Dvs. personale. Acesta este raţiunea pentru care am implementat sau sunt in curs de implementare măsuri adecvate care sunt destinate pentru a preveni accesul neautorizat, precum şi utilizarea incorectă a datelor Dvs. personale.

Ne-am angajat să luăm toate măsurile rezonabile şi adecvate pentru a asigura securitatea datelor Dvs. personale împotriva furtului şi accesului neautorizat al acestora si depunem toate eforturile necesare in acest sens. Realizăm toate acestea prin implementarea unor măsuri tehnice şi organizatorice specifice, incluzând măsuri de encriptare, anonimizare şi data recovery/back up.

Important!

Dacă suspectaţi folosirea neautorizată sau furtul datelor Dvs. personale vă rugăm să ne informaţi imediat ce suspectaţi o astfel de activitate neautorizată. În acest sens, vă rugăm să vă adresaţi în primă fază la novak@marien.ro pentru a putea investiga situaţia intervenită şi pentru a vă putea furniza ulterior informaţii actualizate cu privire la stadiul soluţionării incidentului, precum şi cu privire la paşii de urmat.

Pentru ce perioadă de timp prelucrăm datele Dvs. personale?

Nu vom păstra în registrele noastre datele Dvs. personale pentru o perioadă de timp ce va excede scopurilor pentru care aceste date personale au fost colectate, excepţie făcând cazurile în care prevederile legal ne impun obligaţia păstrării datelor Dvs. personale pentru o perioadă de timp determinată mai îndelungată scopului nostru (de exemplu, în situaţia în care primim o astfel de notificare şi/sau adresă din partea autorităţilor publice centrale sau locale sau în legătură cu un litigiu în curs aflat pe rolul instanţelor de judecată din România

Care sunt drepturile Dvs. cu privire la datele personale pe care noi le procesăm?

Unul dintre principalele obiective ale Regulamentului este acela de a proteja şi clarifica drepturile persoanelor fizice cu privire la protecţia datelor personale. Astfel, deşi procesăm datele Dvs. personale, regulamentul vă recunoaşte o serie de drepturi cu privire la datele Dvs. personale.

De asemenea, Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ştergere a datelor.

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveţi.

Dreptul de acces înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al firmei nastre. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul de a retrage consimţământul se referă la cazurile în care am obţinut consimţământul de a procesa datele Dvs. personale pentru anumite activităţi (de exemplu, în scop de marketing direct), puteţi retrage acest consimţământ în orice moment şi vom înceta să desfăşurăm acea activitate anume dacă nu considerăm că există o bază legală alternativă pentru a justifica continuarea prelucrării datelor Dvs. personale în acest scop, caz în care vă vom informa despre această condiţie.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveţi dreptul de a solicita să vă ştergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în unul din următoarele cazuri:

 • când contestaţi exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea;
 • în situaţia în care SC Marien Presszo nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar ni le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanţă;
 • în situaţia în care v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează, caz în care vă vom explica motivele noastre pe larg.

Important!

Toate aceste drepturi pot să fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul nostru sau pe email, datele necesare de contact regăsindu-se în Anexa nr. 1.

La cerere, veţi primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate; puteţi solicita si primi răspuns de la noi în orice modalitate dorita de Dvs. (inclusiv email).

Vă rugăm să reţineţi faptul că dreptul Dvs. de a solicita o copie, conform celor arătate mai sus, nu trebuie să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - În cazul în care consideraţi că drepturile Dvs. privind datele personale au fost încălcate, puteţi, de asemenea, să contactaţi şi să depuneţi o plângere la autoritatea locală pentru protecţia datelor:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro
Tel: +40.318.059.211
+40.318.059.212

Cine este responsabil de protecţia datelor Dvs. personale?

SC Marien Presszo SRL este responsabil de protecţia datelor Dvs. personale. Sediul său este în Miercurea Ciuc,strada Petofi Sandor, nr.34.

Pentru orice comentarii sau sugestii cu privire la prezenta notificare vă rugăm să ne contactaţi prin email (novak@marien.ro). Suntem foarte preocupaţi de securitatea datelor Dvs. personale şi vă vom răspunde într-un termen maxim de 5 (cinci) zile lucrătoare.

Temeiuri juridice pentru procesarea datelor Dvs. personale

Regulamentul prevede o serie de modalităţi prin care putem procesa datele Dvs. personal în mod legal, astfel cum acestea sunt descrise în cele ce urmează.

Procesarea are ca temei juridic executarea contractului

Articolul 6, alineatul (1) din Regulament prevede că “prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: [...] b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.

Prin urmare, ne bazăm pe acest temei juridic pentru a procesa datele Dvs. personale pentru a ne permite să executăm atât obligaţiile noastre contractuale, cât şi şi obligaţiile noastre faţă de terţi, dar şi pentru a ne asigura că îndepliniţi în mod corespunzător obligaţiile Dvs. faţă de noi.

Procesarea are ca temei juridic o obligaţie legală

Pe lângă obligaţiile noastre contractuale, suntem ţinuţi şi de alte obligaţii legale pe care trebuie să le respectăm. Articolul 6, alineatul (1), litera (c) din Regulament prevede că vă putem prelucra datele personale în cazul în care această prelucrare "este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale la care suntem supuşi."

Un exemplu de obligaţie legală pe care trebuie să o respectăm este obligaţia noastră de a colabora cu autorităţile fiscale.

Procesarea are ca temei juridic un interes legitim

Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament explică faptul că putem prelucra datele Dvs. în cazul în care acestea "sunt necesare pentru scopurile intereselor legitime urmărite de [noi] sau de către o terţă parte, cu excepţia cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau de drepturile sau libertăţile fundamentale ale [Dvs.] care necesită protecţie a datelor cu caracter personal. "

Considerăm următoarele ca exemple neexhaustive de activităţi de procesare a datelor Dvs. personale conform intereselor noastre legitime:

 • pentru scopurile noastre administrative interne;
 • pentru a împiedica utilizarea neautorizată a informaţiilor şi echipamentelor noastre;
 • în vederea realizării investigaţiilor privind presupuse abateri; şi
 • pentru stabilirea, exercitarea sau susţinerea revendicărilor legale.
 • Procesarea are ca temei juridic consimţămîntul liber exprimat

În anumite circumstanţe, vom obţine consimţământul Dvs. de opt-in (înscriere voluntară) înainte de a ne asuma anumite cerinţe privind prelucrarea datelor Dvs. personale.

Articolul 4 alineatul (11) din Regulament prevede că acordul opt-in este "orice indicaţie liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a dorinţelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune clară afirmativă, prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc".

În limbaj simplu, aceasta înseamnă că:

 • trebuie să vă exprimaţi consimţământul liber, fără să vă punem sub orice presiune;
 • trebuie să ştiţi pentru ce vă exprimaţi acordul - aşa că vă asigurăm că vă vom oferi suficiente informaţii;
 • ar trebui să vi se ceară să acceptaţi o singură activitate de prelucrare la un moment dat - prin urmare, evităm solicitarea exprimării unui singur consimţământ pentru mai multe activităţi de prelucrare, astfel încât să nu ştiţi exact cu ce sunteţi de acord; şi
 • trebuie să întreprindeţi măsuri specifice pentru a ne da acordul Dvs. - este foarte probabil să vi se ceară să completaţi o căsuţă de bifare pentru a ne asigura că această cerinţă să fie îndeplinită într-o manieră clară şi fără ambiguitate.

Odată cu introducerea acestor activităţi de prelucrare specifice a datelor Dvs. personale, vă vom oferi mai multe informaţii, astfel încât să puteţi decide dacă doriţi să vă înscrieţi.

Aveţi dreptul să vă retrageţi consimţământul pentru aceste activităţi. Puteţi face acest lucru în orice moment, iar detaliile despre cum puteţi face acest lucru pot fi găsite mai sus în secţiunea "Dreptul de a retrage consimţământul".

Reţineţi că avem nevoie de datele personale enumerate în Secţiunea 1 pentru a vă furniza serviciile noastre.

Dacă nu ne veţi furniza datele personale solicitate, nu vom putea să vă furnizăm, în totalitate sau parţial, serviciile pe care le-aţi solicitat. Dacă vă retrageţi consimţământul, este posibil să nu vă putem furniza, în totalitate sau parţial, serviciile pe care le-aţi solicitat.

Nu considerăm că oricare dintre activităţile de mai sus vă prejudiciază în vreun fel.

Cu toate acestea, aveţi dreptul să vă opuneţi procesării datelor Dvs. personale în anumite circumstanţe.

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre aceste circumstanţe şi cum să faceţi obiecţii faţă de activităţile noastre de procesare, consultaţi secţiunea "Dreptul la opoziţie".

ANEXA NR. 1

Pentru întrebări legate de protecţia datelor personale, pentru a vă exercita drepturile sau pentru a înregistra o reclamaţie, contactaţi firma noastra printr-un mesaj e-mail, la adresa specificată mai jos.

Ne puteţi contacta şi expediind un mesaj prin poştă la următoarea adresă

Detalii pentru contactarea SC Marien Presszo SRL

E-mail: novak@marien.ro

Adresa poştală: Miercurea Ciuc, strada Petofi Sandor, nr. 34.

În atenţia: SC Marien Presszo SRL – protecţia datelor personale
Acest site foloseste cookie-uri!

Cookie-urile sunt folosite pentru buna functionare a acestui website si pentru a dezvolta imbunatatiri ale acestuia pentru a va oferi o experienta mai buna, pentru personalizarea continutului si a publicitatii, pentru activarea caracteristicilor social media si analiza de trafic. Prin continuarea navigarii pe acest site acceptati utilizarea cookie-urilor. Am inteles